Keuring

De afgelopen twee jaar liep de wachttijd voor een keuring voor de zogeheten WIA-uitkering flink op. Volgens het UWV moeten er veel mensen gekeurd worden en zijn er niet voldoende artsen om dat op zich te nemen. Daardoor moet het UWV al een tijd meer voorschotten betalen en betaalt de uitkeringsinstantie die ook gemiddeld voor een langere periode.

 

Geen inkomsten

Als mensen niet of slechts deels arbeidsongeschikt worden verklaard en hun voorschot moeten terugbetalen, kan dat betekenen dat ze met terugwerkende kracht geen inkomsten hebben gehad. De cliëntenraden van het UWV wezen erop dat mensen daardoor in financiële problemen komen.

 

Wetswijziging

Het UWV houdt voorlopig tot eind volgend jaar vast aan de nieuwe regeling. Dan verwacht de uitkeringsinstantie maatregelen te hebben genomen om de keuringen weer sneller te laten plaatsvinden. Daarmee zou het aantal voorschotten en de duur ervan weer op een normaal niveau moeten komen. Er is echter ook een wetswijziging nodig die tijdig moet worden doorgevoerd. In de zomer van 2022 wordt gekeken of dat ook lukt. (ANP)

www.binnenlandsbestuur.nl