Skip to main content

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau Sociaal Raadslieden  

Raad en Recht
Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg
Telefoon: 0523-273666
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer u aan Raad en Recht of Eurowijzer, onderdelen van Stichting Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) te Hardenberg, een vraag stelt via ons contactformulier of via de e-mail dan zullen wij uw vraag voor zover dat mogelijk is per e-mail beantwoorden. U krijgt van ons binnen 3 werkdagen een antwoord.    Wij vragen u om de informatie die u via dit formulier of via e-mail aan ons stuurt, te beperken tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de beantwoording van uw vraag. Wanneer u in het mailformulier uw telefoonnummer invoert, begrijpt u dat Raad en Recht of Eurowijzer contact met u op kan nemen voor de inhoudelijke behandeling van uw vraag.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u het contactformulier invult, vragen wij u om ons essentiële gegevens te verstrekken om uw vraag zo goed mogelijk vast te kunnen leggen in onze registratie systemen. Wij doen dit om u bij vervolgvragen verder te kunnen helpen of om uw vraag over te dragen aan een medewerker die u gaat begeleiden. Wij vragen u in ieder geval om de volgende gegevens.

 • uw naam;
 • uw vraag aan ons met de relevante informatie die nodig is voor de beantwoording van uw vraag;
 • uw telefoonnummer (Let op! Indien u geen telefoonnummer toevoegt is het voor ons niet mogelijk om contact met u op te nemen voor een verheldering van uw vraag)

Als u ons een e-mail stuurt leggen wij de daarin verstrekte persoonsgegevens vast in onze registratie systemen. Wij doen dit om u bij vervolgvragen verder te kunnen helpen of om uw vraag over te dragen aan een medewerker die u gaat begeleiden.

Wanneer u een van onze spreekuren bezoekt zullen medewerkers u om uw persoonsgegevens vragen om die, met uw vraag, vast te leggen in ons registratiesysteem. Wij doen dit om u bij vervolgvragen verder te kunnen helpen of om uw vraag over te dragen aan een medewerker die u gaat begeleiden. BSR houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U mag vastlegging van uw persoonsgegevens weigeren. Wij vragen u naar de volgende gegevens:

 • uw naam en voorletters;
 • uw adres, woonplaats en postcode;
 • uw leeftijd;
 • uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
 • uw land van herkomst;
 • uw geslacht;
 • uw financiële gegevens (voor zover van belang voor uw vraag);
 • uw gezondheidsgegevens (voor zover van belang voor uw vraag).

Door het gebruik van het contactformulier of de e-mail worden de aldus beschikbare gegevens verwerkt volgens het privacybeleid van BSR. Door inzenden van dit formulier begrijpt u dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zoals in deze verklaring omschreven.

In het kort betreft dit in ieder geval de volgende verwerkingen:

 • opname van uw gegevens in onze interne cliëntregistratiesystemen;
 • opname van uw gegevens in ons mailsysteem;
 • geanonimiseerde verwerking voor statistische doeleinden;
 • geanonimiseerde verwerking in het kader van de verbetering van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens

De medewerkers van BSR hebben een geheimhoudingsplicht. Moet contact worden opgenomen met een andere instantie om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, dan gebeurt dat in uw aanwezigheid of na uw daartoe uitdrukkelijk vooraf gegeven toestemming.

BSR sluit een verwerkersovereenkomst met de systeembeheerder die verantwoordelijk is voor het correct functioneren van het computersysteem en als zodanig inzage heeft in de gegevens en bestanden van BSR.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij BSR worden bewaard in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die bij BSR worden verwerkt (bijv. uw belastingaangifte). U kunt daarnaast uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking door BSR intrekken.

Bescherming van persoonsgegevens

BSR draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, overeenkomstig de eisen uit de privacywetgeving. De toegang tot uw gegevens in papieren documenten en in computerbestanden is beveiligd en afgeschermd voor onbevoegden. Papieren documenten en gegevens in digitale bestanden worden conform de afgesproken bewaartermijnen vernietigd. Computerprogramma’s en dataopslag worden beveiligd door virusscanners en updates. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend gecontroleerd.

Voor de opslag van alle persoonsgegevens en zaaksinformatie maakt BSR gebruik van de service van Jimdo GmbH te Hamburg en Microsoft Inc.OneDrive op basis van de daaraan verbonden gebruiksovereenkomst. Op de verwerking van uw persoonsgegeven in de Clouddiensten van Microsoft en reCHAPTA van Google is het EU-VS privacyschild van toepassing.

Vragen en klachten

Heeft u vragen over de manier waarop BSR omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u gebruik maken van de hiervoor omschreven rechten, dan kunt u contact opnemen met de coördinatie van BSR.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door BSR dan kunt u zich eveneens wenden tot de coördinatie van BSR via bovenstaande contactgegevens en heeft u tevens de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).