Skip to main content

Direct contact
0523 27 36 66

Jaarverslagen 2022

In de jaarverslagen leggen wij inhoudelijk verantwoording af over het gevoerde beleid. Aan de orde komen de vakgebieden juridische-, financiële-, statushouders- en belastingzaken. Verschillende gegevens zoals: aantallen, leeftijd, telefonisch/inloop, specialistisch, wijze van afhandeling et cetera hebben we met grafieken en diagrammen verduidelijkt.

Raad & Recht
biedt kosteloos: 

  • Advies
  • Bemiddeling
  • Dienstverlening
  • Informatie
  • Verwijzing naar de juiste instantie
'Ik kwam van de ene
aanmaning in de andere
terecht. Gelukkig hielp
Raad en Recht me op weg.'
Anoniem, 28 jaar