Skip to main content

Direct contact
0523 27 36 66

Wegwijzers in de juridische wereld

Raad en Recht is het best te omschrijven als wegwijzer in de sociaal-juridische wereld. We zijn geen advocatenkantoor, maar we streven ernaar om iedereen die om wat voor reden dan ook in de problemen is geraakt, bij te staan en weer op weg te helpen.

Eigen filosofie

We leggen uit hoe je bepaalde zaken kunt aanpakken en verwijzen je indien nodig naar de juiste professional. We stimuleren de eigen kracht van mensen door mogelijkheden te bieden en aan te spreken op verantwoordelijkheden. Bij ons telt iedereen mee en worden mensen geholpen om mee te doen in de maatschappij.

We werken onpartijdig en met een duidelijke en eigen filosofie.

Raad en Recht is:

  • Laagdrempelig
  • Onbevooroordeeld
  • Open voor iedereen

Onze dienstverlening is:

  • Gratis
  • Anoniem
  • Onpartijdig

Bestuur

Directeur-bestuurder

Dhr. M. Boer

Raad van Toezicht

Voorzitter

Dhr. mr. F. Koekoek

Lid

Dhr. G.P.J. Ligtenberg

Lid

Dhr. K. Slingerland

Medewerkers

Coördinator/Sociaal Raadsvrouw

mw. C.J. Stoevelaar-Landeweerd

Coördinator/Sociaal Raadsvrouw/jurist (LL.B.)
mw. A.F. Horstra-de Vries
Coördinator/Sociaal Raadsvrouw/jurist (LL.B.)

mw. J.M. Kuijpers

Budgetconsulent
mw. G.Z. Lenters-Meijering
Coördinator Belastingen en Toeslagen

dhr. H.H.L. Meinders

Vrijwilligers als kapitaal van de organisatie

De hulp die wij bieden bestaat uit drie onderdelen: juridisch advies en ondersteuning, financieel advies en ondersteuning en belastingen en toeslagen. Deze drie onderdelen worden uitgeoefend onder de naam Raad en Recht en vallen formeel onder de Stichting Bureau Sociaal Raadslieden Hardenberg.

Raad en Recht wordt gerund door een klein kernteam van beroepskrachten en een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze organisatie. Zij staan dagelijks voor je klaar om je met hun kennis en ervaring op sociaal juridisch-, financieel- en fiscaal gebied verder te helpen. In onze statuten is opgenomen dat zowel de vrijwilligers als het bestuur het werk onbezoldigd doen, dat wil zeggen dat ze behalve een eventuele onkostenvergoeding niet betaald krijgen voor hun werkzaamheden.

Meer dan alleen inloopspreekuren

Raad en Recht helpt niet alleen tijdens (inloop)spreekuren, maar geeft daarnaast ook voorlichting, workshops, cursussen en pakt op aanvraag projecten op. Voorbeelden daarvan zijn het budgetspel op scholen om kinderen financieel bewust te maken of de begeleiding van statushouders-gezinnen bij administratie en financiën.

Wij werken nauw samen met andere (welzijns)organisaties en de SamenDoen teams van gemeenten Ommen en Hardenberg.

'Ik kwam van de ene
aanmaning in de andere
terecht. Gelukkig hielp
Raad en Recht me op weg.'
Anoniem, 28 jaar